logo

Om Gjertrudvennene

Gjertrudvennene Velkommen til Gjertrudvennenes nettside

Gjertrudvennene ønsker å bidra når det ved livets slutt tas avskjed med den som ikke har noen nærstående. Vi ønsker å stille opp i gravferder der det er ventet få eller ingen andre til å følge. Det er heldigvis ikke ofte, men det skjer at et menneske verken har slekt, venner eller bekjente til å følge under bisettelsen, gravferden eller urnenedsettelsen. Mediene har fortalt om mange skjebner, og slike oppslag er trist lesning.

Vi deltar også ved urnenedsettelser i hovedstaden når vi har grunn til å tro at det ikke kommer andre.

Av og til har skjebnen ført til at et menneske ikke har noen nærstående ved livets slutt. Det betyr ikke nødvendigvis at man har levd et liv i ensomhet, men alle andre kan ha dødd fra en, eller man har kanskje flyttet og dermed mistet all kontakt med gamle kjente. Selvsagt vil noen også ha levd et liv der man ikke har hatt familie, vennekrets eller nettverk, og da kan det skje at det ikke lenger finnes noen som kjente den avdøde. Det kan også være at prest og myndigheter ikke får tak i eventuelle slektninger eller andre nære.

Når det ikke finnes pårørende, eller disse ikke ønsker å ta på seg ansvaret for gravferden, er kommunen iht. den såkalte gravferdslovens paragraf 9 pliktig til å ta seg av arrangementet. Det kalles da ofte en kommunal gravferd eller gravferd uten ansvarlig pårørende.

Det kommer oftest få mennesker for å følge den avdøde i slike gravferder, og det kan også skje at det ikke kommer noen i det hele tatt. Enkelte ganger kan det imidlertid være en del til stede.

Gjertrudvennene kan stille opp når det er et behov, uansett om seremonien er kommunalt arrangert, eller ikke. Dersom seremonien er i privat regi, deltar Gjertrudvennene kun hvis man er invitert.

Vi synes ikke at noe menneske skal si farvel til denne verden alene. Derfor har vi som mål å være til stede i kapellet for den som ikke har nærstående, og vår hovedoppgave er tilbaketrukken tilstedeværelse. I noen tilfeller, når forretter/byrå spør om det fordi det ikke er andre til å hjelpe, kan Gjertrudvennene også delta med å bære kisten.

Vi ønsker at det enkelte menneske må bli sett og verdsatt i levende live, men også når et liv er ved veis ende. For alle mennesker har hatt et unikt liv og fortjener den respekt at det huskes, snakkes om og vises oppmerksomhet når livet tar slutt. Derfor bør det være noen til stede når det kommer til den endelige avskjeden.

I stor grad er kommunale gravferder et byfenomen, spesielt i Oslo. Hvert år blir det arrangert rundt 100 slike gravferder i hovedstaden. Nesten alle er bisettelser.

Heldigvis vil det som oftest finnes familie og venner som samles når noen dør i Norge, men slik er det ikke alltid, verken i hovedstaden eller utover landet. Gjertrudvennene vil forsøke å være til stede også når dette skjer utenfor hovedstaden . Det kan være at kommunen, forretter, kirkekontor, helsepersonell eller et gravferdsbyrå tar kontakt med Gjertrudvennene når man øyner at det blir en avskjed uten familie eller venner. Da kan vi prøve å stille opp.

I Oslo er behovet stort, og den fullsatte, aktive Gjertrudvennene-gruppen stiller opp i kommunale gravferder, eller ved behov (etter invitasjon) også i andre gravferder.

Gjertrudvennene har ingen økonomi. Ingen hjelpere mottar lønn eller noen form for godtgjørelse. Som gjertrudvenn må man derfor regne med noen få utgifter, for eks. til transport.

Gjertrudvennene er ikke religiøst basert, men vektlegger menneskeverdet. Vi stiller, selvsagt, opp for enhver – uavhengig av religion, etnisitet, stand og livsløp.

Gjertrudvennenes formålsparagraf

1. Gjertrudvennene er medmennesker som deltar i kommunale gravferder der det er ventet få eller ingen til å følge

2. Gjertrudvennene kan også delta i vanlige gravferder der det forventes få andre til å følge – dersom pårørende ønsker det.

Retningslinjer for Gjertrudvennene

1. Gjertrudvennene er medmennesker som følger dem som har få eller ingen andre, til den siste hvile.

2. Gjertrudvennene er ikke religiøst basert. Det er menneskeverdet vi ønsker å ivareta. Enhver avdød er like viktig for Gjertrudvennene uavhengig av stand, religion, etnisitet, livsløp og andre forhold

3. Gjertrudvenner utfører sin tjeneste på en etisk god måte og i samsvar med Gjertrudvennenes verdigrunnlag og retningslinjer.

4. Gjertrudvennene har ingen økonomi. Alle gode hjelpere/venner/gjertrudvenner deltar uten lønn eller annen godtgjørelse. Ingen kan sette seg i en situasjon der man tjener penger på arbeidet eller samler inn/skaffer seg midler.

 
Gjertrudvennene vil takke følgende for å ha gjort en svært verdifull jobb med kostnadsfritt å lage nettside og logo:
Webdesign av Gunnar Andreassen - Alt innen markedsføring på nett
Ferdiggjøring av nettside - Alt i ett reklamebyrå
Webansvarlig - Hilde Mari Millysdatter Linaker
Logo av Proassist
Forsidefoto - Johan Brun
Solnedgang - Vince Gerritsen
beats by dre outlet kate spade outlet jordan retro 6 jordan retro 11 legend blue 11s beats by dre cheap jordan 13 barons louis vuitton outlet lebron 12 louis vuitton outlet jordan retro 11 michael kors outlet cheap oakley sunglasses legend blue 11s Legend Blue 11s beats by dre outlet legend blue 11s black infrared 6s lebron 12 black infrared 6s louis vuitton outlet jordan 11 legend blue black infrared 6s lebron 12 kate spade outlet coach factory outlet louis vuitton outlet black infrared 6s jordan retro 6 jordan retro 11 uggs black friday north face black friday coach outlet online beats by dre black friday jordan 6 black infrared michael kors outlet michael kors outlet online michael kors outlet sac louis vuitton louis vuitton outlet