logo

Om Gjertrudvennene

Gjertrudvennene er et nettverk bestående av mennesker som ønsker å bidra, når det ved livets slutt tas avskjed med den som ikke har et nettverk. Det er heldigvis ikke så ofte, men det skjer at et menneske verken har slekt, venner eller bekjente til å følge under gravferden eller urnenedsettelsen. Mediene har fortalt om mange skjebner, og slike oppslag er trist lesning.

Gjertrudvennene synes ikke at noe menneske skal måtte si farvel til denne verden alene. Vi har derfor som mål å være til stede i kapellet og være en venn for den som ingen har. Vi ser på oss selv som en representant for samfunnet, og vår hovedoppgave er tilstedeværelse. I visse tilfeller, når forretter/byrå ber om det, kan Gjertrudvennene også være til hjelp med å bære kisten, eller på annet vis bidra til å skape en god, personlig og verdig avslutning.

Vi mener at det enkelte menneske må bli sett og verdsatt i levende live, men også når et liv er ved veis ende. For alle mennesker har hatt et unikt liv og fortjener den respekt at det snakkes om, vises oppmerksomhet og huskes når livet tar slutt.

I stor grad er kommunale gravferder et byfenomen, spesielt i Oslo. Hvert år blir det her arrangert rundt 100 slike gravferder. Nesten alle er bisettelser.

Vanligvis vil det heldigvis finnes familie og venner som samles ved et dødsfall. Når skjebnen vil det annerledes, vil Gjertrudvennene forsøke å være til stede. Det kan være at en forretter, et menighetskontor, helsepersonell eller et begravelsesbyrå tar kontakt med Gjertrudvennene når man øyner at det blir en avskjed uten familie eller venner. Da stiller vi opp.

GV har ingen økonomi. Ingen hjelpere mottar godtgjørelse. Gjertrudvennene er ikke religiøst basert, men vektlegger menneskeverdet.

Gjertrudvennenes formålsparagraf

1. Gjertrudvennene er et nettverk bestående av kontaktpersoner og lokalgrupper som deltar i gravferder uten ansvarlig pårørende (kommunale gravferder), der det er ventet få eller ingen til å følge.

2. Når det ikke finnes pårørende som tar på seg ansvaret for en gravferd, er det kommunen som plikter å arrangere. Gjertrudvennene har en målsetting om at enhver gravferd uten ansvarlig pårørende i Norge, skal foregå på respektfull måte og på lik linje med andre gravferder. Dette inkluderer blant annet at kommunen besørger avisannonsering, at det avholdes seremoni med forretter og musikk, kiste, at det bekostes en bårebukett, at det lages program til utdeling og at avdøde får et navnet gravminne.

3. Gjertrudvennene kan også delta i vanlige gravferder, der det forventes få andre til å følge – dersom pårørende ber om det.

4. En lokalgruppe kan også velge å utføre oppgaven med å følge en som trenger det, til en gravferd, eller følge på et gravbesøk. .

Retningsinjer for Gjertrudvennene

1. Gjertrudvennene er ikke religiøst basert, men er opptatt av å ivareta menneskeverdet. Enhver avdød er like viktig for Gjertrudvennene uavhengig av etnisitet, religion, stand og livsløp.

2. Lokalgrupper driver helt selvstendig sitt arbeid på en etisk god måte og i samsvar med Gjertrudvennenes verdigrunnlag, formålsparagraf og retningslinjer..

3. Nettverket med dets lokalgrupper har ingen økonomi. Enhver Gjertrudvenn deltar uten lønn eller annen godtgjørelse. Ingen Gjertrudvenn kan sette seg i en situasjon der man tjener penger på arbeidet eller samler inn/skaffer seg midler.

4. Gjertrudvenners deltakelse i gravferder skal skje på en diskret og tilbaketrukket måte.

 
Gjertrudvennene vil takke følgende for å ha gjort en svært verdifull jobb med kostnadsfritt å lage nettside og logo:
Webdesign av Gunnar Andreassen - Alt innen markedsføring på nett
Ferdiggjøring av nettside - Alt i ett reklamebyrå
Webansvarlig - Hilde Mari Linaker
Logo av Proassist
Forsidefoto - Johan Brun
Solnedgang - Vince Gerritsen
beats by dre outlet kate spade outlet jordan retro 6 jordan retro 11 legend blue 11s beats by dre cheap jordan 13 barons louis vuitton outlet lebron 12 louis vuitton outlet jordan retro 11 michael kors outlet cheap oakley sunglasses legend blue 11s Legend Blue 11s beats by dre outlet legend blue 11s black infrared 6s lebron 12 black infrared 6s louis vuitton outlet jordan 11 legend blue black infrared 6s lebron 12 kate spade outlet coach factory outlet louis vuitton outlet black infrared 6s jordan retro 6 jordan retro 11 uggs black friday north face black friday coach outlet online beats by dre black friday jordan 6 black infrared michael kors outlet michael kors outlet online michael kors outlet sac louis vuitton louis vuitton outlet