logo

Vi ønsker å bidra

Gjertrudvennene Velkommen til Gjertrudvennenes nettside. Innholdet her ligger nokså fast, mens du på bloggen vår, http://www.gjertrudvennene.isay.no, kan finne mer oppdatert informasjon. Vi er også på Facebook og på Twitter.

Gjertrudvennene er et nettverk bestående av medmennesker og lokalgrupper som ønsker å bidra, når det ved livets slutt tas avskjed med den som ikke har noen venn. Vi ønsker å stille opp i gravferder der det er ventet få eller ingen andre til å følge. Det er heldigvis ikke så ofte, men det skjer at et menneske verken har slekt, venner eller bekjente til å følge under bisettelsen, gravferden eller urnenedsettelsen. Mediene har fortalt om mange skjebner, og slike oppslag er trist lesning.

Av og til har skjebnen styrt det slik at et menneske ikke har noen. Det betyr ikke nødvendigvis at man har levd et liv i ensomhet, men alle andre kan ha dødd fra en, eller man har kanskje flyttet og dermed mistet all kontakt med gamle kjente. Selvsagt vil noen også ha levd et liv der man ikke har hatt familie, vennekrets eller nettverk, og da kan det skje at det ikke lenger finnes noen som kjente den avdøde. Det kan også være at prest og myndigheter ikke får tak i eventuelle slektninger eller andre nære.

Når det ikke finnes pårørende, eller disse – av noen årsak – ikke ønsker å ta på seg ansvaret for gravferden, er kommunen iht. den såkalte gravferdslovens paragraf 9 pliktig til å ta seg av arrangementet. Den kalles da en kommunal gravferd. Det kommer oftest få mennesker for å følge den avdøde i slike gravferder. Det kan også skje at det ikke kommer noen i det hele tatt. Noen ganger kan man imidlertid oppleve at det er 20–25 til stede.

Gjertrudvennene ønsker å stille opp der det er behov, uansett hva slags gravferd det er. I praksis har det til nå nærmest utelukkende dreid seg om kommunale gravferder.

Vi synes ikke at noe menneske skal måtte si farvel til denne verden alene. Vi har derfor som mål å være til stede i kapellet og være en venn; en Gjertrudvenn, for den som ingen har. Vår hovedoppgave er tilstedeværelse. I visse tilfeller, når foretter/byrå ber om det, kan Gjertrudvennene også være til hjelp med å bære kisten. Kanskje kan vi også bidra til et enkelt minnesamvær eller på annet vis bidra til å skape en god, personlig og verdig avslutning.

Vi mener at det enkelte menneske må bli sett og verdsatt i levende live, men også når et liv er ved veis ende. For alle mennesker har hatt et unikt liv og fortjener den respekt at det snakkes om og vises oppmerksomhet når livet tar slutt. Derfor bør alle ha en venn med seg når det kommer til den endelige avskjeden. Man skal ikke gå den veien alene.

I stor grad er kommunale gravferder et byfenomen, spesielt i Oslo. I 2013 ble det arrangert 100 slike gravferder i hovedstaden. Nesten alle var bisettelser.

Vanligvis vil det heldigvis finnes familie og venner som samles ved et dødsfall. Når skjebnen vil det annerledes, kan imidlertid Gjertrudvennene forsøke å være til stede. Det kan være at kommunen, foretter, kirkekontor, helsepersonell eller et gravferdsbyrå tar kontakt med Gjertrudvennene når man øyner at det blir en avskjed uten familie eller venner. Da kan vi stille vi opp.

I Oslo er behovet stort, og man har en aktiv, god Oslo-gruppe som stiller opp i kommunale gravferder. På mindre steder er behovet langt mindre. Da kan en lokalgruppe velge å ha tilleggsoppgaver, som det å følge en eldre/syk som kanskje ikke har annet nettverk, på et besøk til en grav, for eks. før jul. Man kan også være en venn og følge en som trenger det, i en gravferd. For noen er nemlig det å komme seg av gårde til en gravferd eller et gravbesøk en stor utfordring.

Det er svært mange ensomme i landet vårt. Heldigvis har vi organisasjoner, etater og private som arbeider med den daglige oppfølgingen av disse og gjør en storartet jobb. Gjertrudvennene har derfor valgt å ikke involvere seg i denne type langsiktig, forpliktende arbeid.

Gjertrudvennene har ingen økonomi. Ingen hjelpere mottar lønn eller noen form for godtgjørelse. Som Gjertrudvenn må man derfor regne med noen få utgifter, for eks. til transport.

Gjertrudvennene er ikke religiøst basert, men vektlegger menneskeverdet. Vi stiller opp for enhver – uavhengig av religion, etnisitet, stand og livsløp.

Gjertrudvennenes formålsparagraf

Gjertrudvennene1. Gjertrudvennene er et nettverk bestående av kontaktpersoner og lokalgrupper som deltar i gravferder uten ansvarlig pårørende (kommunale gravferder), der det er ventet få eller ingen til å følge.

2. Når det ikke finnes pårørende som tar på seg ansvaret for en gravferd, er det kommunen som plikter å arrangere. Gjertrudvennene har en målsetting om at enhver gravferd uten ansvarlig pårørende i Norge, skal foregå på respektfull måte og på lik linje med andre gravferder. Dette inkluderer blant annet at kommunen besørger avisannonsering, at det avholdes seremoni med forretter og musikk, kiste, at det bekostes en bårebukett, at det lages program til utdeling og at avdøde får et navnet gravminne.

3. Gjertrudvennene kan også delta i vanlige gravferder, der det forventes få andre til å følge – dersom pårørende ber om det.

4. En lokalgruppe kan også velge å utføre oppgaven med å følge en som trenger det, til en gravferd, eller følge på et gravbesøk. .

Retningsinjer for Gjertrudvennene

Gjertrudvennene 1. Gjertrudvennene er ikke religiøst basert, men er opptatt av å ivareta menneskeverdet. Enhver avdød er like viktig for Gjertrudvennene uavhengig av etnisitet, religion, stand og livsløp.

2. Lokalgrupper driver helt selvstendig sitt arbeid på en etisk god måte og i samsvar med Gjertrudvennenes verdigrunnlag, formålsparagraf og retningslinjer..

3. Nettverket med dets lokalgrupper har ingen økonomi. Enhver Gjertrudvenn deltar uten lønn eller annen godtgjørelse. Ingen Gjertrudvenn kan sette seg i en situasjon der man tjener penger på arbeidet eller samler inn/skaffer seg midler.

4. Gjertrudvenners deltakelse i gravferder skal skje på en diskret og tilbaketrukket måte.

 
Gjertrudvennene vil takke følgende for å ha gjort en svært verdifull jobb med kostnadsfritt å lage nettside og logo:
Webdesign av Gunnar Andreassen - Alt innen markedsføring på nett
Ferdiggjøring av nettside - Alt i ett reklamebyrå
Logo av Proassist
Hovedfoto, samt to bilder fra bisettelsen - Johan Brun
Høstbildet - Atle Misje
Solnedgang - Vince Gerritsen
beats by dre outlet kate spade outlet jordan retro 6 jordan retro 11 legend blue 11s beats by dre cheap jordan 13 barons louis vuitton outlet lebron 12 louis vuitton outlet jordan retro 11 michael kors outlet cheap oakley sunglasses legend blue 11s Legend Blue 11s beats by dre outlet legend blue 11s black infrared 6s lebron 12 black infrared 6s louis vuitton outlet jordan 11 legend blue black infrared 6s lebron 12 kate spade outlet coach factory outlet louis vuitton outlet black infrared 6s jordan retro 6 jordan retro 11 uggs black friday north face black friday coach outlet online beats by dre black friday jordan 6 black infrared michael kors outlet michael kors outlet online michael kors outlet sac louis vuitton louis vuitton outlet